Projekty badawcze

Projekty NCN

Harmonia 1 "Badanie własności strukturalnych, dynamicznych i magnetycznych nanocząstek, wielowarstw, cienkich warstw i powierzchni zawierających metale przejściowe i ziemie rzadkie metodami obliczeniowymi z pierwszych zasad" (2011-2014).
Fuga 5 "Badanie wpływu domieszek na układy nadprzewodzące ze sprzężeniem spin-orbita w przestrzeni rzeczywistej" (2016-2017).
Sonatina 1 "Przemiany izolator-metal w układach silnie skorelowanych elektronów z oddziaływaniami dalszego zasięgu" (2017-2020).
Opus 13 "Badanie własności strukturalnych i dynamicznych układów silnie skorelowanych i nanostruktur metali przejściowych" (2018-2020).

COST

European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research:

Szósty Program Ramowy: