Narodowe Centrum Nauki

Badanie wpływu domieszek na układy nadprzewodzące ze sprzężeniem spin-orbita w przestrzeni rzeczywistej.

Nr. 2016/20/S/ST3/00274

Kierownik projektu: dr Andrzej Ptok

Czas trwania projektu: 2016 - 2017

Miejsce stażu: Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie

Opiekun stażu: prof. dr hab. Tadeusz Domański

Publikacje:

Wystąpienia:

  • Magnetic Lifshitz transition in multi-band iron-based superconductors (poster presentation), XXXVI Dynamical Properties of Solids (DyProSo), Krakow 2017, Poland
  • Magnetic Lifshitz transition in iron-based superconductors (contributed talk), The European Conference Physics of Magnetism 2017 (PM'17), Poznan 2017, Poland
  • The ab initio study of unconventional superconductivity in CeCoIn5 and FeSe (contributed talk), Superstripes 2017, Ischia 2017, Italy