Narodowe Centrum Nauki

Przemiany izolator-metal w układach silnie skorelowanych elektronów z oddziaływaniami dalszego zasięgu.

Nr. 2017/24/C/ST3/00276

Kierownik projektu: dr Konrad J. Kapcia

Czas trwania projektu: 2017 - 2020

Publikacje