Obecne projekty

  • Anharmoniczne własności kryształów
  • Własności strukturalne i dynamiczne nadprzewodników na bazie żelaza
  • Badanie własności nanostruktur Fe-Si
  • Badanie układów silnie skorelowanych metodą sieci tensorowych
  • Topologiczne stany związane w nanostruckturach
  • Przejście Verwey'a w magnetycie
  • Dynamika sieci w metalach i nanostrukturach ziem rzadkich (Eu,Sm,Nd,Dy)
  • Własności strukturalne i dynamiczne nanocząstek FePt
  • Badanie własności lodu kwantowego