NZ33 Prof. dr hab. Krzysztof Parlinski Dr hab. Przemysław Piekarz Dr Jan Łażewski Dr hab. Paweł T. Jochym Dr Małgorzata Sternik Mgr Małgorzata Litwiniszyn