Nagrody

  • Prof. Krzysztof Parlinski  -  Nagroda im. Marii Sklodowskiej-Curie Polskiej Akademii Nauk, 2005
  • Prof. Andrzej M. Oleś - Nagroda im. Marii Sklodowskiej-Curie Polskiej Akademii Nauk, 2009
  • Dr hab. Przemysław Piekarz -  Nagroda im.Stefana Pieńkowskiego  Polskiej Akademii Nauk, 2008
  • Dr Jan Łażewski - Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego, 2004
  • Dr Andrzej Ptok - Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego, 2018