1993        Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem
2000        Wyróżnienie pracy doktorskiej
2004        Nagroda naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego (za cykl 12 prac)
2005, '06, '07    Nagrody Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Prace wyróżnione w raportach Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w dziale Research Highlights (najważniejsze osiągnięcia badawcze):

2001        Free-carrier influence on LO/TO splitting in HgSe
        Ab initio elasticity of CuInSe2
2002        Phase coexistence in CuInSe2
2003–2004    Phase diagram of CaCl2
        Lattice dynamics of HgSe
2005–2006    Phonons at iron surfaces
2007–2008    Magnetism of Fe monolayers on W(110)
2009–2010    Magnetostructural phase transition in MnAs


Praca wyróżniona na stronie Элементы большой науки (ros. Elementy wielkiej nauki) w  rubryce новости (ros. nowości) oraz w raporcie European Synchrotron Radiation Facility (ESRF Highlights 2007):

2007        Phonons at the Fe (110) surface