Proponowane tematy prac doktorskich:

  1. Wpływ wytrąceń o strukturze typu CuAu na podstawowe własności chalkopirytu CuInSe2.
  2. Sprzężenie własności magnetycznych i dynamicznych w magnetokaloryku MnAs.
  3. Własności elektryczne kryształów SiC z dyslokacją krawędziową.