Uczestnicy z wykładami

 • Jan Betlej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Defekty punktowe w układzie Ni-Al na poziomie atomowym: modele fenomenologiczne i obliczenia ab initio
 • Anna Ciechan (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) Domieszki metali przejściowych w ZnO: właściwości magnetyczne i optyczne
 • Artur Durajski (Politechnika Częstochowska, Częstochowa) Electronic, vibrational and superconducting properties of hydrogen sulfide and related materials
 • Jerzy Goraus (Uniwersytet Śląski, Katowice) Porównanie wyników obliczeń metodami pseudopotencjałowymi i pełnopotencjałowymi dla kilku prostych związków chemicznych
 • Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski, Warszawa) Welcome to Silverland
 • Paweł T. Jochym (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków) Termodynamika nanocząstek FePt
 • Jakub Kaczkowski (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań) Electronic structure, ferroelectric properties, and phase stability of BiMO3 (M=Ga,In) under high pressure from first principles
 • Dominik Kurzydłowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa) Strong magnetic interactions in fluorides of copper(II) and silver(II) at high pressure
 • Thi Ly Mai (Instytu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław) DFT study of electronic structure properties of SrAFe4As4, (A= Rb and Cs) superconductors
 • Krzysztof Parlinski (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków) Anharmoniczna dynamika sieci krystalicznej w aspekcie obliczeń ab initio
 • Andrzej Ptok (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków) Własności fizyczne KFe2As2 w fazie tetragonalnej oraz zapadniętej tetragonalnej
 • Piotr Ruszała (Instytu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław) Quasi-2D Fermi surface and Dirac fermions vs anomalous transport properties in LaZn1-xBi2 systems - DFT calculations and experiment
 • Mane Sahakyan (Instytu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław) Electronic structure calculations of noncentrosymmetric Th7T3 (T=Fe,Co,Ni,Rh,Ir,Os) superconductors
 • Małgorzata Sternik (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków) Struktury dwuwymiarowe, Ti2C i Ti2N, oddziaływania magnetyczne a dynamika sieci
 • Vinh Hung Tran (Instytu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław) DFT studies of electronic structure and non-linear optical properties in B- and Si-substituted α-GeO2
 • Elwira Wachowicz (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) DFT study of stepped 4H-SiC (0001) surfaces
 • Mirosław Werwiński (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań) Fe5PB2 and its alloys with Co as candidates for rare-earth free permanent magnet applications
 • Bartłomiej Wiendlocha (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) Własności transportowe i termosiła materiałów termoelektrycznych z domieszkami rezonansowymi - PbTe:Tl versus PbTe:Na i Cu-Ni
 • Maciej Winiarski (Instytu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław) Polarization-dependent XAFS and DFT-based investigations of epitaxial GaMnN materials
 • Tomasz Woźniak (Politechnika Wrocławska, Wrocław) Badania ab initio właściwości elektronowych i dynamicznych wybranych dichalkogenków metali przejściowych w ciśnieniu hydrostatycznym
 • Jan Wróbel (Politechnika Warszawska, Warszawa) Modelowanie ab-initio stabilności i właściwości stopów o wysokiej entropii
 • Urszula D. Wdowik (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Soft-phonon dynamics of the thermoelectric β-SnSe at high temperatures

Uczestnicy z plakatami

 • Anita Auguścik (Politechnika Częstochowska, Częstochowa) Semiconductor-to-metal transition and weak phonon-mediated superconductivity in Ca-intercalated bilayer diselenides
 • Kaja Bilińska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) Thermoelectric performance of ScNiSb, ScPdSb, and ScPtSb half-Heusler alloys by ab initio calculations
 • Filip Brzęk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) Benchmarking the accuracy of pair coupled cluster doubles wave-function methods for noncovalent interactions
 • Filip Formalik (Politechnika Wrocławska, Wrocław) Study of vibrational properties of porous, hybrid materials with substituted linkers
 • Sylwia Gołąb (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) Obliczenia elektronowych stanów powierzchniowych w kryształach
 • Norbert Janik (Politechnika Wrocławska, Wrocław) Badania obliczeniowe wpływu naprężeń na strukturę elektronową w strukturach typu diamentu Si, Ge i Sn
 • Kinga Jasiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) Wpływ ciśnienia na strukturę elektronową i nadprzewodnictwo stopu o wysokiej entropii konfiguracyjnej (TaNb)67(HfZrTi)33
 • Paulina Kamińska (Politechnika Warszawska, Warszawa) Electronic structure and transport properties of La-doped bismuth telluride from first principle studies
 • Rafał Kurleto (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Quantum critical transition in CeRhSb1-xSnx family studied by means of ultraviolet photoelectron spectroscopy and density functional calculations
 • Katarzyna Madajczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) Benchmarking weakly bound open-shell system: design of data set
 • Tomasz Pabisiak (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)Water and hydroxyl adsorption on hematite α-Fe2O3 (0001) surface
 • Marcin Rosmus (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Influence of Co and Ni doping on the electronic structure of FeTe0.65Se0.35
 • Michał Rybski (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) Electronic and magnetic properties in Li-Co-Ni-Mn battery system in view of KKR-CPA calaculations
 • Paweł Scharoch (Politechnika Wrocławska, Wrocław) Struktura elektronowa Ge1-xSnx w pełnym zakresie składów: zakresy przerw skośnej, prostej i odwrotnej, offsety pasm oraz efekt Burnsteina-Mossa
 • Kamil Skoczylas (Akademia Jana Długosza, Częstochowa) Electron-phonon interactions study in intercalated bilayer graphene
 • Damian Sobieraj (Politechnika Warszawska, Warszawa) Modelowanie ab initio stabilności fazowej stopów o wysokiej entropii z układu Cr-Ta-Ti-V-W
 • Krzysztof Wittek (Politechnika Wrocławska, Wrocław) Modelowanie struktury elektronowej heterostruktur półprzewodnikowych wspomagane obliczeniami ab initio
 • Marcin Zemła (Politechnika Warszawska, Warszawa) The investigation of dumbbell behaviors in Fe-Cr alloys: DFT calculations

Pozostali uczestnicy

 • Robert Baron (Politechnika Warszawska, Warszawa)
 • Piotr Bogusławski (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
 • Piotr Czarnik (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
 • Grzegorz Jagło (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Konrad J. Kapcia (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
 • Jan Łażewski (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
 • Krzysztof Maćkosz (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
 • Michał Międzobrodzki (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
 • Przemysław Piekarz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
 • Maciej Polak (Politechnika Wrocławska, Wrocław)
 • Krzysztof Rościszewski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Małgorzata Samsel-Czekała (Instytu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
 • Olga Sikora (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
 • Mateusz Snamina (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
 • Beata Świątek-Tran (Politechnika Wrocławska, Wrocław)
 • Janusz Toboła (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.