Wykłady odbywają się w Auli IFJ PAN.

Sesja posterowa odbywa się równolegle z przerwami kawowymi i obiadową.

Dzień 1 : 12 marca

08:30 - 09:15 Rejestracja uczestników
09:15 - 09:30 Rozpoczęcie sympozjum
09:30 - 10:00 Wojciech Grochala Welcome to Silverland
10:00 - 10:30 Piotr Ruszała Quasi-2D Fermi surface and Dirac fermions vs anomalous transport properties in LaZn1-xBi2 systems - DFT calculations and experiment
10:30 - 10:50 Jan Betlej Defekty punktowe w układzie Ni-Al na poziomie atomowym: modele fenomenologiczne i obliczenia ab-initio
10:50 - 11:10 Thi Ly Mai DFT study of electronic structure properties of SrAFe4As4, (A = Rb and Cs) superconductors
11:10 - 11:50 Przerwa kawowa
11:50 - 12:20 Bartłomiej Wiendlocha Własności transportowe i termosiła materiałów termoelektrycznych z domieszkami rezonansowymi - PbTe:Tl versus PbTe:Na i Cu-Ni
12:20 - 12:40 Krzysztof Parlinski Anharmoniczna dynamika sieci krystalicznej w aspekcie obliczeń ab initio
12:40 - 13:00 Jan Wróbel Modelowanie ab initio stabilności i właściwości stopów o wysokiej entropii
13:00 - 14:50 Przerwa obiadowa / Sesja posterowa
14:50 - 15:20 Dominik Kurzydłowski Strong magnetic interactions in fluorides of copper(II) and silver(II) at high pressure
15:20 - 15:40 Andrzej Ptok Własności fizyczne KFe2As2 w fazie tetragonalnej oraz zapadniętej tetragonalnej
15:40 - 16:00 Elwira Wachowicz DFT study of stepped 4H-SiC(0001) surfaces
16:00 - 16:40 Przerwa kawowa
16:40 - 17:10 Artur Durajski Electronic, vibrational and superconducting properties of hydrogen sulfide and related materials
17:10 - 17:30 Vinh Hung Tran DFT studies of electronic structure and non-linear optical properties in B- and Si-substituted α-GeO2
17:30 - 17:50 Urszula D. Wdowik Soft-phonon dynamics of the thermoelectric β-SnSe at high temperatures
17:50 - 18:00 Zakończenie dnia pierwszego

Dzień 2 : 13 marca

09:25 - 09:30 Rozpoczęcie 2 dnia sympozjum
09:30 - 10:00 Tomasz Woźniak Badania ab initio właściwości elektronowych i dynamicznych wybranych dichalkogenków metali przejściowych w ciśnieniu hydrostatycznym
10:00 - 10:30 Mirosław Werwiński Fe5PB2 and its alloys with Co as candidates for rare-earth free permanent magnet applications
10:30 - 10:50 Paweł T. Jochym Termodynamika nanocząstek FePt
10:50 - 11:10 Jakub Kaczkowski Electronic structure, ferroelectric properties, and phase stability of BiMO3 (M = Ga,In) under high pressure from first principles
11:10 - 11:50 Przerwa kawowa
11:50 - 12:20 Anna Ciechan Domieszki metali przejściowych w ZnO: właściwości magnetyczne i optyczne
12:20 - 12:40 Małgorzata Sternik Struktury dwuwymiarowe, Ti2C i Ti2N, oddziaływania magnetyczne a dynamika sieci
12:40 - 13:00 Mane Sahakyan Electronic structure calculations of noncentrosymmetric Th7T3 (T=Fe,Co,Ni,Rh,Ir,Os) superconductors
13:00 - 14:50 Przerwa obiadowa / Sesja posterowa
14:50 - 15:20 Maciej Winiarski Polarization-dependent XAFS and DFT-based investigations of epitaxial GaMnN materials
15:20 - 15:40 Jerzy Goraus Porównanie wyników obliczeń metodami pseudopotencjałowymi i pełnopotencjałowymi dla kilku prostych związków chemicznych
15:40 - 16:00 Przerwa kawowa
16:00 - 16:20 Zakończenie sympozjum
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.