Warsztaty modelowania w nanofizyce 2017

Szanowni studenci!

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty modelowania w nanofizyce

Tematyka warsztatów dotyczyć będzie zagadnień związanych z modelowaniem nanostruktur w fizyce ciała stałego oraz obliczeń ab initio. Warsztaty będą podzielone na dwie części – wstęp teoretyczny oraz część praktyczną. Podczas pierwszej części przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z tematyką warsztatów. W drugiej części, możliwe będzie samodzielne (pod opieką prowadzących) przeprowadzenie obliczeń numerycznych.

Tematyka warsztatów:

- podstawowe zagadnienia ciała stałego
- podstawy obliczeń ab initio
- struktura krystaliczna
- drgania sieci krystalicznej
- własności termodynamiczne
- struktura pasmowa
- dynamika molekularna

Materiały warsztatów

Większość materiałów warsztatów dostępna jest w publicznym repozytorium: abinitio-workshop. Korzystanie z tych materiałów możliwe jest bezpośrednio przy użyciu serwisu binder. Naciśnięcie przycisku poniżej uruchamia w nowym oknie przeglądarki prywatną sesję serwera jupyter zawierającą komplet programów i danych umożliwiającą samodzielne eksperymentowanie na dostarczonych materiałach.

Uwaga: sesja zamyka się po 4 godzinach i po dłuższym stanie bezczynności!
Aby zachować jakiekolwiek wykonane obliczenia należy je skopiować na własny komputer!


Prowadzenie i przygotowanie materiałów:
dr hab. Andrzej Horzela, dr hab. Jan Łażewski, dr hab. Paweł T. Jochym, dr hab. Przemysław Piekarz, dr hab. Małgorzata Sternik, dr Andrzej Ptok