Workshop on ab initio phonon calculations

Kraków, 2-4 grudnia 2004 r.

Organizatorzy:

Komitet sterujący:

 • K. Parlinski (Przewodniczący)
 • P. Blaha
 • M. Johnson
 • J. Korecki
 • G. Kresse
 • A.M. Oleś

Sponsorzy:

 • European Science Foundation, Psi-k Programme
 • Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Komitet organizacyjny:

 • P. Jochym
 • M .Litwiniszyn
 • J. Łażewski
 • P. Piekarz
 • M. Sternik
 • U. Wdowik