Uczestnicy z wykładami

 • Andrzej Biborski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) Metoda ab-initio wraz ze ścisłą diagonalizacją hamiltonianu wielocząstkowego na przykładzie niskowymiarowych układów wodorowych
 • Anna Ciechan (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) Magnetyczne przejścia fazowe w chalkogenkach żelaza: obliczenia DFT
 • Jerzy Goraus (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski) Modelowanie zjawisk krytycznych przy użyciu metod obliczeniowych opartych o teorię funkcjonału gęstości
 • Ireneusz Grabowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Correlation Potentials and Electron Densities from Correlated DFT, WFT and OEP Methods - what we can learn from them?
 • Wojciech Grochala (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski) Maximum Hardness Principle for solids as exemplified by elemental P and by elusive AuO
 • Grzegorz Jagło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Influence of magnetic interactions on phonons in the quasi-2D structures
 • Paweł T. Jochym (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) Topnienie nanocząstek Fe-Pt
 • Adam Kiejna (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytet Wrocławski) Adsorption of small Aun (n = 1–4) structures on magnetite (111) surface and their interaction with CO
 • Marcin Kurpas (Institut für Theoretische Physik, Universität Regensburg) Oddziaływanie spin-orbita i relaksacja spinowa w jednowarstwowym czarnym fosforze
 • Dominik Kurzydłowski (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski) Wywołana ciśnieniem ewolucja wiązań chemicznych we fluorkach azotu
 • Dominik Legut ( IT4Innovations Center, VSB Tech. Univ. of Ostrava) The effect of chemical disorder and Mo alloying on the stability of the cubic β/βo phase in TiAl - from first-principles
 • Paweł Scharoch (Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska) Obliczenia 'ab initio' w inżynierii struktury pasmowej dla zastosowań optoelektronicznych opartych na układach niskowymiarowych
 • Andrzej Ptok (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) Badanie nadprzewodnictwa w warstwie FeSe za pomocą obliczeń ab initio – badanie podatności par Coopera
 • Urszula D. Wdowik (Institute of Technology, Pedagogical University) Ab initio and experimental Raman spectroscopy in the MAX and Nowotny phases
 • Bartłomiej Wiendlocha (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) Teoretyczne badania struktury elektronowej i własności transportowych materiałów termoelektrycznych
 • Małgorzata Wierzbowska (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) Modelowanie organicznych baterii słonecznych
 • Maciej Winiarski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu) Band-gap engineering in group III nitride semiconductors
 • Jan Wróbel (Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska) Stabilność fazowa i defekty punktowe w stopach Fe-Cr-Ni
 • Patryk Zaleski-Ejgierd (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) Krypton oxides under pressure

Uczestnicy z plakatami

 • Kamil Czelej (Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej) Modelowanie ab initio wybranych defektów punktowych w diamencie
 • Sylwia Gołąb (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) Obliczenia funkcji Eliashberga na przykładzie Al i Nb
 • Joanna Grybos (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Structure and morphology of ZrO2 nanocrystals in dry and wet conditions explored by DFT molecular modelling and HR TEM techniques
 • Kinga Jasiewicz (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) Superconductivity in Ta34Nb33Hf8Zr14Ti11 high entropy alloy
 • Andrzej Kądzielawa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Efekty wieloelektronowe w nanoukładach: ścisłe wyniki dla nanostruktury kropka - pierścień
 • Rafał Kurleto (Marian Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University in Kraków) Ce2Co0.8Si3.2 and Ce2RhSi3 Kondo lattices studied by means of photoelectron spectroscopy and FPLO calculations
 • Maciej Polak (Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska) Wpływ bizmutu na strukturę pasmową półprzewodników III-V. Porównanie obliczeń DFT z wynikami eksperymentalnymi
 • Marcin Rosmus (Institute of Physics, Jagiellonian University in Kraków) Effect of Ni doping on the electronic structure of a Fe1+xTe1-ySey superconductor
 • Małgorzata Samsel-Czekała (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocaławiu) Strain effects on electronic structure of Fe0.75Ru0.25Te
 • Piotr Śpiewak (Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska) Obliczenia energii tworzenia oraz koncentracji równowagowej wakansów w monokrystalicznym krzemie
 • Kamil Tokár (CCMS, Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava) Electronic correlation in charged vanadium­benzene multidecker clusters from quantum Monte Carlo simulations
 • Krzysztof Wittek (Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska) Struktura elektronowa studni kwantowych GeSn/Ge z obliczeń ab initio
 • Tomasz Woźniak (Politechnika Wrocławska) Ab initio studies of structural, electronic and dynamical properties of chosen group VIB transition metal dichalcogenides structures
 • Filip Zasada (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Surface state redox diagram for (100) termination of cobalt spinel and its relevance to catalytic processes

Pozostali uczestnicy

 • Jakub Cieślak (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Lucyna Firlej (Universite de Montpellier)
 • Marta Galicka (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
 • Bogdan Kuchta (Politechnika Wroclawska)
 • Paweł Łata (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
 • Jan Łażewski (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)
 • Andrzej M. Oleś (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Tomasz Pabisiak (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski)
 • Krzysztof Parlinski (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)
 • Przemysław Piekarz (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)
 • Marek Rams (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Justyna Rogacka (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)
 • Krzysztof Rościszewski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Olga Sikora (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Mateusz Snamina (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Zbigniew Sojka (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Paweł Starowicz (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Małgorzata Sternik (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)
 • Janusz Toboła (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Agnieszka Twardowska (Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Joanna Wojnarska (Uniwersytet Jagielloński)
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.