Proponowane temat prac doktorskich

Badanie własności strukturalnych, magnetycznych i dynamicznych nanostruktur zawierających metale przejściowe metodami obliczeniowymi z pierwszych zasad.

Obecnie badane nanomateriały to szeroka klasa układów o zredukowanej wymiarowości, która obejmuje m.in. powierzchnie, multiwarstwy, cienkie warstwy, nanodruty i nanocząstki. Duże zainteresowanie nanostrukturami wynika zarówno z ich ciekawych własności fizycznych, jak i bezpośrednich możliwości aplikacyjnych. Badania teoretyczne nowych nanomateriałów technikami obliczeniowymi z pierwszych zasad, opartymi na teorii funkcjonału gęstości, umożliwiają wyznaczenie podstawowych parametrów struktury elektronowej, krystalicznej i dynamiki sieci, które mają decydujący wpływ na stabilność tych układów, ich własności termodynamiczne i transportowe. W Zakładzie Komputerowych Badań Materiałów Instytutu Fizyki Jądrowej PAN prowadzone są badania dynamiki sieci zarówno dla powierzchni metalicznych, cienkich warstw, jak i układów wielowarstwowych we współpracy międzynarodowej z takim ośrodkami jak ESRF i ILL w Grenoble.

Kandydat powinien posiadać dobrą znajomość fizyki ciała stałego i fizyki statystycznej, oraz metod komputerowych. Temat pracy doktorskiej obejmować będzie przeprowadzenie obliczeń struktury krystalicznej i elektronowej, zbadanie własności magnetycznych oraz dynamiki sieci wybranego układu: nanocząstki, powierzchni, cienkiej warstwy typu FeO/Pt(111) lub multiwarstwy (np. FePt). Prace obliczeniowe będą prowadzone na klastrze komputerowym przy pomocy posiadanych i przetestowanych programów komputerowych (VASP, PHONON).

Informacja dodatkowa: Powyższa tematyka jest bardzo aktualnym zagadnieniem badawczym i może być realizowana niezależnie przez kilku doktorantów prowadzących obliczenia dla różnych materiałów.

Po dalsze szczegóły i informacje o warunkach zgłoszenia proszę zwracać się do dr hab. Przemysława Piekarza
tel. (+48 12) 662 82-81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Badania ab initio struktury i fononów w kryształach i układach kompleksowych

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Parliński

Tematem pracy doktorskiej są obliczenia z pierwszych zasad dla układów krystalicznych przy pomocy programu VASP i obliczeniu drgań sieci przy pomocy programu Phonon. Można badać w ten sposób kryształy, powierzchnie, wielowarstwy, defekty w kryształach, kryształy molekularne, itd.
Wymienione dwie metody pozwalają znaleźć przejścia fazowe, diagramy fazowe, funkcje korelacji i okreslić ilościowo rozproszenie neutronów, promieni X, rozproszenie ramanowskie i zobrazować drgania mikroskopowe. Układ badany będzie wybrany z uwzględnieniem aktualnych trendów i potrzeb społeczności naukowej.

Po dalsze szczegóły i informacje o warunkach zgłoszenia proszę zwracać się do Prof.dr hab. Krzysztof Parlińskiego:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 12 66 28 209