NZ33 Prof. dr hab. Krzysztof Parlinski Dr hab. Przemysław Piekarz Dr hab. Jan Łażewski Dr hab. Paweł T. Jochym Dr hab. Małgorzata Sternik Mgr Małgorzata Litwiniszyn