dr Piotr Czarnik

Tematyka prowadzonych badań

  • Symulacja dwuwymiarowych układów silnie skorelowanych za pomocą sieci tensorowych.

Zatrudnienie

  • 04.2017-, Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk (Kraków), adiunkt.
  • 10.2016-03.2017, University of Amsterdam (Amsterdam), staż ufundowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).
  • 10.2015-03.2017, kierownik grantu Etiuda Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Edukacja

  • 10.2011-09.2016, doktorat z wyróżnieniem, Uniwersytet Jagielloński (Kraków), fizyka teoretyczna. Praca doktorska: "Ewolucja w czasie kwantowych sieci tensorowych", promotor prof. Jacek Dziarmaga.
  • 10.2006-06.2011, studia z fizyki (specjalność fizyka teoretyczna), Uniwersytet Jagielloński (Kraków). Promotor: prof. Jacek Dziarmaga.

Strona internetowa