dr Olga Sikora

Zainteresowania naukowe

  • Obliczenia ab initio dla układów wielowarstwowych
  • Nowe fazy w sfrustrowanych układach kwantowych, symulacje Monte Carlo
    dla kwantowego lodu spinowego
  • Uporządkowanie ładunkowe, magnetyczne i orbitalne w związkach metali przejściowych
  • Symulacje Monte Carlo z wykorzystaniem sieci tensorowych