Działalność naszego zespołu skupia się na obliczeniach własności materii skondensowanej dla szerokiej gamy materiałów, w tym kryształów, nanostruktur oraz powierzchni i systemów nieuporządkowanych. Główne obszary naszych badań obejmują: podstawowe własności strukturalne, elektronowe i dynamiczne kryształów, przejścia fazowe, interakcje pomiędzy elektronami a fononami, fonony w wielowarstwach i na powierzchniach, termodynamiczne i elastyczne właściwości minerałów. Prowadzone są również badania układów silnie skorelowanych i topologicznych stanów związanych.

Obecne tematy badawcze:
  • Anharmoniczne własności kryształów
  • Nadprzewodniki na bazie żelaza
  • Przejście Verweya w magnetycie
  • Dynamika sieci w metalach i nanostrukturach ziem rzadkich (Eu,Sm,Nd,Dy)
  • Własności strukturalne i dynamiczne nanocząstek FePt
  • Dynamika sieci w nanostrukturach Fe-Si

Czytaj więcej...