Badanie dynamiki sieci w stopach nieuporządkowanych metodami obliczeniowymi z pierwszych zasad.

Temat pracy magisterskiej dotyczy zbadania dynamiki sieci dla wybranych stopów między-metalicznych zawierających atomy żelaza (np. FeCr, FeV). Głównym celem pracy będzie określenie wpływu koncentracji i rozkładu atomów żelaza w poszczególnych położeniach krystalograficznych na widmo energetyczne drgań sieci (fononów).

Czytaj więcej...