Badanie własności nanostruktur zawierających metale przejściowe metodami obliczeniowymi z pierwszych zasad.

Obecnie badane nanomateriały to szeroka klasa układów o zredukowanej wymiarowości, która obejmuje m.in. powierzchnie, multiwarstwy, cienkie warstwy, nanodruty i nanocząstki. Duże zainteresowanie nanostrukturami wynika zarówno z ich ciekawych własności fizycznych, jak i bezpośrednich możliwości aplikacyjnych

Czytaj więcej...